Lietošanas noteikumi

Atrakciju lietošanas noteikumi.

Piepūšamo atrakciju lietošanas noteikumi.

 • Pirms piepūšamo atrakciju lietošanas, jāpārbauda vai kādam no atrakcijas lietotājiem nav asu priekšmetu kabatās vai pie drēbēm, kas var radīt bojājumus atrakcijai/inventāram.
 • Piepūšamās atrakcijas nav paredzētas bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem un vecāki par 10 gadiem.
 • Piepūšamo atrakciju var lietot bērni, kuru auguma garums nepārsniedz 140cm
 • Atrakcijas ir paredzētas lietot tikai pieauguša cilvēka uzraudzībā.
 • Piepūšamajās atrakcijās ir atļauts uzturēties tikai bez apaviem.
 • Piepūšamajās atrakcijās stingri aizliegts ienest jebkādus priekšmetus, izņemot bumbiņas.
 • Piepūšamajā atrakcijā nedrīkst ienest pārtikas produktus un košļājamās gumijas tajā skaitā.
 • Piepūšamajā atrakcijā nedrīkst grūstīties, liekties pāri malām un kāpt uz atrakcijas aizsarg barjerām.
 • Stingri aizliegts slidināties pa slidkalniņu atmuguriski, ar galvu pa priekšu, stāvus vai kāpt uz augšu pa slidkalniņu.
 • Atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu tam paredzētā atverē, izmantojot gaisa pūtēju, kas ir jāpieslēdz strāvas savienojumam ar 220V. (Gaisa pūtējs nāk līdzi komplektā).
 • Stingri aizliegts pārsniegt maksimālo atrakcijas lietošanas kopējo svaru. (Katrai atrakcijai tas ir cits.)
 • Piepūšamās atrakcijas tuvumā nedrīkst atrasties brīvi degoša liesma, vai jebkāda cita karsējoša ierīce.
 • Stingri aizliegts lietot atrakciju stipru nokrišņu laikā, kā arī stipra vēja laikā.
 • Stingri aizliegts lietot piepūšamās atrakcijas pludmalē.
 • Nevienu no A1Atrakcijas.lv piepūšamajām atrakcijām nedrīkst izvietot un lietot tuvāk par 2m no ēkas/ēkām, kokiem, elektrības stabiem/vadiem, kā arī citiem objektiem, kas var apdraudēt atrakcijas ekspluatāciju un atrakcijas lietotājus tajā.
 • Laika posmā no 1.oktobra līdz 1.maijam ir stingri aizliegts lietot piepūšamās atrakcijas brīvā dabā/ārā, bez A1Atrakcijas.lv rakstiskas atļaujas.
 • Atgriežot atrakciju, tai ir jābūt sausai un tīrai. Sods par mitras vai netīras atrakcijas atgriešanu ir €20 (Divdesmit eiro).